Інститут управлінського консультування

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ20 Березня 2020р.

 

 

ТренінгУПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ

Цільова аудиторія: лінійні керівники, бухгалтери-аналітики, проектні менеджери-внутрішні сумісники

Бізнес-тренер Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Програма

-          Поняття грошового потоку

-          Бюджет руху грошових коштів – базовий інструмент управління грошовим потоком

-          Методи відбору та оцінки інвестиційних проектів. Інвестиційний бюджет.

-          Елементи податкового обліку при розрахунку грошового потоку проекту та компанії

Результат: формування системного представлення процесів управління грошовими потоками в організації за технологією бюджетування з елементами інвестиційного аналізу та проектного менеджменту

Тривалість: 8 годин

Мова за вибором замовника: українська, російська