Інститут управлінського консультування

Звіт за 2014 рік

Звіт про діяльність Інституту управлінського консультування у 2014 р.

 

Критерій

Кількість та перелік виконаних робіт

1

Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з Державного бюджету України

Підготовленио  проект прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», що подається для фінансування з Державного бюджету України, який отримав 163,5 балів за оцінками експертів (при середньому балі 118) 

2

Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

1. Реалізований дослідницько-консалтинговий проект з ПАТ «Арсенал страхування» «Формування та розвиток клієнтського капіталу страхової компанії»

2.  В процесі реалізації проект створення нових робочих місць у малих містах у партнерстві із IMC-Ukraineдля компанії ДТЕК

3. Продовжується реалізація науково-дослідного проекту для Київської клінічної обласної лікарні «Розробка стратегіїрозвитку лікарні», зокрема було проведена оцінка ефективності ліжкового фонду стаціонарної допомоги міста, аудиту фінансової ефективності роботи медичних закладів міста, визначення перспективних областей розвитку охорони здоров’я столиці. 

4. Розпочато науково-дослідний проект для Акціонерного товариства AnterHolding (Естонія)   «Розробка  стратегічних перспектив створення виноробного підприємства в Україні».

5. Підготовлена угода про реалізацію  науково-дослідницького проекту із компанією «Нова пошта»

6. В процесі реалізації проект розробки методології нормування в процесній організації для НК «КазМунайГаз» (Казахстан), проведено аналіз системи нормування праці на нафтодобувних  підприємствах холдингу.

3

міжнародні гранти, отримані науково-дослідними інститутами

-

4

кількість авторських свідоцтв на розроблення науково-дослідних інститутів та їх трансфер

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52931 від 08.01.2014р. Твір наукового характеру «Методика проведення тренінгу «Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ», співавтори Банщиков П.Г., Кизенко О.О. Скитьова Г.С., Кубарева І.В.

5

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено фундаментальні та прикладні теми, зазначені в п.п.1 та 2

 

-

6

публікації статей у виданнях з індексом цитування, що входять до науковометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

За результатами прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України» опубліковано 7 статей (IndexCopernicusта ін.)

7

публікації монографій за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

-

8

публікації розділів у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

Підготовлено співробітниками інституту:

- Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А.П.Наливайко, О.М.Гребешкова, Л.П.Батенко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.П. Наливайка. – К.:КНЕУ, 2014. – 445. – 12 підрозділів.

- Брендинг в мережі інтернет: особливості та ефективність: монографія [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Л. П. Батенко та ін. ] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. — К. : КНЕУ, 2014. — 445, [3] с – 3 розділи.

- Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : монографія / За ред. д-ра екон. наук. проф. А.П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2014. – 15 підрозділів

- Конкурентоспроможність підприємств: монографія [Смолін І.В., Опанасюк Ю.І.], К.: Генеза, 2014, - 208 с. – 2 розділи.

- Zarz?dzaniekosztamiprzedsiebiorstwawwarunkachryzyka. Aspektyteoretyczne: Monografia. RedakcjanaukowaJolantaChluska, Jolanta Rubik, 2014. - Kozminski University, Warsaw, Poland.– 244 p.– 2 підрозділи

9

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено тематику фундаментальних та прикладних досліджень, зазначених в п.п.1 та 2

Мельник О.В.Управління нематеріальними активами підприємства: стратегічний контекст

10

публікації статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

Опубліковано 18 статтей у фахових наукових виданнях України

11

організовані науково-дослідними інститутами круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари та тренінги

Організовано і проведено круглих столів - 6, публічних лекцій -2, прийнято участь у семінарах (тренінгах)- 12, науково-практичних конференціях – 18.

12

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться за кордоном, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

-

13

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

15

14

Конференція Міжнародної премії імені Габріеля Аль-Салема «За видатні досягнення в консалтингу»

Організація підготовки та проведення конференції, організація волонтерської підтримки

15

IVміжнародна конференція з управлінського консультування «Світові тенденції у консалтингу»

Організація проведення конференції 

16

ІІ бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

Організація та проведення круглого столу «Інноваційні рішення для бізнесу і разом з бізнесом: дослідницькі та консалтингові проекти»

17

 Круглий стіл «Сучасна фінансово-економічна служба на підприємстві: актуальні завдання і проблеми самоідентифікації»

Організація і проведення круглого столу,

укладення  домовленостей про співпрацю із керівниками провідних українських компаній

18

Освітній проект «Практикум від професіоналів»

Організація та проведення засідань,

узгодження напрямів подальшої співпраці  

19

Підготовка викладачів КНЕУ з використання програмних продуктів «DiamondsFMS» (Нідерланди) для впровадження в навчальний процес тренінг курсу з фінансового аналізу та прогнозування підприємства

Отримання сертифікатів про проходження курсу навчання з використання програмних продуктів «DiamondsFMS»

20

Організація виконання дослідницько-консалтингових проектів студентами-магістрантами КНЕУ на базах практики

Сформована проектна команда викладачів та магістрантів для виконання дослідницько-консалтингового проекту, сформований план-графік за проектом

 

Остання редакція: 23.01.18