Інститут управлінського консультування

Звіт за 2013 рік

Звіт про роботу Інституту управлінського консультування за 2013 рік

 

№ п/п

Період

Зміст роботи

Результати

Відповідальний

1.

травень - червень

Підготовка та проведення круглого столу «Тренінговітехнології в сучасній освіті: можливості, обмеження, перспективи»

Звіт про проведення круглого столу,

стаття

д.е.н. Верба В.А., к.е.н. Кизенко О.О.

2.

травень - червень

Підготовка та участь у міжнародній конференції

«Мировые тренды в управленческом консультировании: Новаторство»

Звіт про участь у конференції

д.е.н. Верба В.А., к.е.н. Кизенко О.О.

3.

травень - червень

Підготовка документації для проекту прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах»

Проект прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах»

д.е.н. Верба В.А.

4.

травень - червень

Розробка консультаційної пропозиції та участь у консалтинговому проекті для «Кобзов інтертеймент»

Консультаційна пропозиціїя,

стратегія та бізнес-модель розвитку «Кобзов інтертеймент»

д.е.н. Верба В.А.

5.

вересень- грудень

Розробка документації та проходження акредитації магістерської програми та навчальних дисциплін  КНЕУ в професійній асоціації «UMC-Ukraine»

Договір про співпрацю,

 Акредитаційний сертифікат для ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

д.е.н. Верба В.А.

6.

вересень- листопад

Розробка професійних стандартів консультантів з управління у співпраці з професійною асоціацією консультантів з управління IMCUkraine

Професійні стандарти компетенцій консультантів з управління

д.е.н. Верба В.А.

7.

вересень-грудень

Участь у роботі IMCUkraine  по просуванню професійних стандартів консультантів з управління

Стаття у збірнику з переліку ВАК України

д.е.н. Верба В.А., к.е.н. Кизенко О.О.

8

вересень-грудень

Дослідження застосування управлінських технологій на підприємствах України

Аналітичний звіт, 2 статті у збірниках наукових праць  з науково-метричних баз даних та переліку ВАК України

Колектив дослідників під кер-вом Верби В.А.

9.

вересень-грудень

Розробка організаційно-правових засад організації дослідницько-консалтингових проектів студентами-магістрантами КНЕУ на базах практики

типовий договір про надання консалтингових послуг, запуск першого студентського дослідницько-консалтингового проекту

Колектив дослідників під кер-вом Верби В.А.

10.

червень -грудень

Запуск інтернет-сторінки ИУК

інтернет-сторінки ИУК

д.е.н. Верба В.А., к.е.н. Кизенко О.О.

 

Остання редакція: 05.01.15