Інститут управлінського консультування

Науково-дослідний проект 2013-2020

Аналітичний звіт за 2014/2015 рік "ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ".pdf

Інститут управлінського консультування КНЕУ з 2013 року почав  виконання  прикладного дослідження:«Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», метою якого є обґрунтування методологічних засад і механізмів практичної реалізації управління розвитком сучасних українських підприємств, розроблення методологічного та прикладного забезпечення ефективного використання управлінських технологій розвитку підприємств в умовах постіндустріальної економіки.

Дослідження спрямоване на формування методологічних засад і механізмів розробки і практичної реалізації управлінських технологій розвитку підприємств на засадах його стратегічної орієнтації та процесного підходу до структурної організації, а також розробку рекомендацій щодо удосконалення системи управління розвитком в умовах турбулентних змін соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні.

Проект передбачає розробку методичних і практичних рекомендацій активізації впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток на основі дослідження методів створення і впровадження управлінських інновацій на підприємствах (на матеріалах сучасних українських підприємств різного масштабу, галузевої приналежності, бізнес-профілів). За результатами аналітичних досліджень передбачається розробити методичні та практичні рекомендації щодо розробки (адаптації) та  впровадження структурних й процесних змін в господарюючих організаціях, що дозволять виявляти проблемні зони функціонування і розвитку українських підприємств, визначати потенціал і вектори їх розвитку,  формувати систему управління розвитком, розробляти і реалізовувати проекти розвитку з метою впровадження сучасних управлінських технологій.

Ваша участь у опитуванні підвищить репрезентативність результатів. Долучайтесь до опитування та заповніть Анкету

 

Остання редакція: 27.12.19