Інститут управлінського консультування

Тренінги та семінари

 • 17 Жовтня 2016

  БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Результат: тренінг проводиться для спеціалістів нефінансових підрозділів з метою формування у лінійних менеджерів та персоналу середньої ланки лояльності до системи бюджетування, навичок складання бюджетів у відповідності до їх функціональних обов’язків в компанії
 • 19 Вересня 2016

  БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

  Результат: Концептуальний проект системи бюджетування для окремої організації, конкретизація положень технічного завдання на розробку (удосконалення) методології та автоматизацію бюджетування в компанії
 • 27 Травня 2016

  УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ

  Результат: Сформувати навички управління вартістю виробничих операцій і процесів, розрахунку показників собівартості та їх відображення в системі бюджетування компанії. Замовник тренінгу обирає одну з трьох специфікацій бізнесу, по відношенню до якої розглядаються питання програми тренінгу: індивідуальне (проектне) виробництво; серійне виробництво; масове виробництво.
 • 14 Квітня 2016

  «ПІДВОДНІ КАМЕНІ» БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ

  Результат: формування дієвого механізму системного управління бізнесом за технологією бюджетування
 • 25 Березня 2016

  УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ

  Результат: формування системного представлення процесів управління грошовими потоками в організації за технологією бюджетування з елементами інвестиційного аналізу та проектного менеджменту
 • 16 Лютого 2016

  Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з консолідацією ключових показників в «1С: УНФ»

  На семінарі представлено авторську методику спільного використання бізнес-симуляції з програмним продуктом для системи підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві. Використовуватись цей підхід може для діагностики ефективності будь-якої ERP – системи ще до її встановлення та апробації на підприємстві та вирішення комплексних освітніх завдань в вищих навчальних закладах.