Інститут управлінського консультування

Стратегія розвитку КОКЛ

Національна стратегія реформування сфери охорони здоров’я в Україні, перспектива переходу вітчизняних лікувальних закладів до автономізації управління змушує керівників задуматися про запровадження принципів клієнтоорієнтованості в медичній сфері. Клієнтоорієнтованість в закладах охорони здоров’я –це принципова зміна стандартів надання професійних медичних послуг медичними працівниками, який включає не лише вимоги до технологій лікування, але й високі стандарти медичного сервісу. Запит суспільства на якісну, доступну медичну допомогу вимагає зміни поведінки та моделі взаємодії всіх учасників цього процесу – лікарів, пацієнтів, територіальних громад, страхових компаній, а також міністерства охорони здоров’я. Відтак, керівники медичних закладів шукають нових форм залучення співробітників до зміни системи надання медичних послуг.

Співпраця медичних закладів з консалтинговими організаціями до сьогодні реалізується лише на рівні пілотних проектів за ініціативою провідних лікувальних установ. Протягом 2014 – 2015 років відбувалась співпраця Інституту управлінського консультування КНЕУ з Київською обласною клінічною лікарнею. Проект розвитку Київської обласної клінічної лікарні спрямований на створення нової моделі медичної допомоги, в основу якої закладено  створення ціннісної пропозиції для різних клієнтів, впровадження стандартів медичного сервісу.

21 серпня 2014 року в рамках проекту розробки стратегії розвитку КОКЛ відбулась стратегічна сесія «Ідентифікація потреб ключових клієнтів КОКЛ», результати якої стануть основою розробки маркетингової пропозиції медичних послуг КОКЛ.           

Модератором стратегічної сесії була директор  Інституту управлінського консультування КНЕУ Верба В.А. Модераторами групових тематичних дискусій були Турчин Андрій Михайлович, заступник головного лікаря(обговорювались потреби лікарів КОКЛ); Дяченко Олег Миколайович, заступник головного лікаря з економічних питань (обговорювалась співпраця з МОЗ і потреби територіальної громади), Черткова Олена Ігорівна (обговорювались потреби родичів пацієнтів), начальник планово-економічного відділу, Рибак Василь Анатолійович, завідувач центру щелепно-лицьової хірургії (обговорювались можливості співпраці лікарів КОКЛ з лікарями районних і Київських поліклінік та лікарень), Марухно Володимир Юрійович, завідувач координаційного центру (обговорювались питання співпраці зі страховими компаніями), Кизенко Олена Олександрівна, заступник директора ІУК (узагальнювались питання потреб пацієнтів).

У пілотний проект впровадження трансформаційних змін у КОКЛ включені команди лікарів і медичного персоналу ортопедо-травматологічного центру, центру щелепно-лицьової хірургії, центру нейрохірургії, відділень урології, інтервенційної радіології, захворюваньпериферичної НС і цереброваскулярної патології. За результатами співпраці був представлений керівництву лікарні  проект «Стратегія розвитку КОКЛ».

Оновлений координаційний центр лікарні           

Турчин А.М. виступає на конференції "Сучасне управління та охорона здоров`я", 4 грудня 2015р., на якій представниками приватних та державних клінік обговорювались найактуальніші питання менеджменту в охороні здоров’я, успішні управлінські практики, тренди та інновації в галузі.