Інститут управлінського консультування

Консалтинг

Інститут управлінського консультування здійснює науково-практичні дослідження у сфері генерування і поширення нових знань у сфері економіки та управління підприємством, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, що забезпечують розвиток сучасних підприємств.

ІУК пропонує підприємствам співпрацю у сфері розробки і впровадженні  консалтингових продуктів, спрямованих на розвиток підприємства, посилення їх конкурентних позицій.

Консалтинговий продукт  «Формування стратегічної ідеї та розробка бізнес-моделі підприємства»


Для підвищення результативності діяльності підприємства мають концентрувати свої зусилля на магістральних напрямах своєї діяльності, що забезпечує їх розвиток і довгостроковий успіх. Пошук нових ідеї та побудова системи, що працює на виконання поставлених стратегічних завдань, стає пріоритетним завдання для управлінців. Тому  формування (уточнення, актуалізація) стратегічної ідеї розвитку підприємства, на основі якої моделюється система управління підприємства (організаційна побудова, зони відповідальності менеджменту, мотивація персоналу), має забезпечити операційну і  стратегічну результативність функціонування підприємства.

Метод консультування.Процес консультування являє собою співпрацю з клієнтом (командою клієнтської організації) покрокового руху формування (уточнення) вихідних принципів, узгоджених правил і завдань діяльності компанії.  Всі ідеї, ключові рішення, політичні документи формуються спільно з менеджментом клієнтської організації на стратегічних сесіях.

Методологія консалтингового продукту.Моделювання бізнесу в контексті стратегічного управління спрямоване на зростання споживчої цінності продукції для клієнтів, збільшення прибутковості компанії шляхом оптимізації її бізнес-процесів. Принципи і логіка моделювання бізнесу компанії формуються на основі визначення його компетенцій, стратегічного позиціонування, уточнення ціннісної пропозиції в контексті обраного кластеру, галузевих тенденцій розвитку та бенчмаркінгового аналізу.

Розробка бізнес-моделі підприємства підпорядкована досягненню стратегічних завдань компанії, базується на концепції  клієнтоорієнтованності, містить систему ключових бізнес - процесів з уточненням індикаторів їх результативності, цільових параметрів діяльності підрозділів та персональною відповідальністю менеджменту за досягнення встановлених орієнтирів розвитку.

Розробка бізнес-моделі підприємства на платформі стратегічної формули компанії (місії, цінностей, візії, цілей та способів їх досягнення) допоможе спрямувати ресурси компанії, її операційну діяльність та зусилля менеджменту на  створенні доданої споживчої цінності для клієнтів, оптимізувати бізнес-процеси підприємства, забезпечити відкритість та прозорість компанії для її працівників різних рівнів, що забезпечить можливість побудови дієвої системи мотивації на принципах результативності бізнес-процесів з позицій зовнішніх і внутрішніх клієнтів.

Результатами консалтингової співпраці є спільно з клієнтом розроблена стратегічна ідея і бізнес-модель компанії, спрямована на її реалізації.

Впровадження консалтингового продукту передбачає у співпраці з керівництвом клієнтської організації формування (уточнення) стратегічної ідеї підприємства на 3-5 років з визначенням узгодженого бачення стратегічних перспектив розвитку бізнесу, корпоративних цінностей і принципів ведення бізнесу. На основі формалізованої та прийнятої стратегічної ідеї розвитку бізнесу, розробляється стратегія підприємства, визначаються стратегічні ініціативи, які мають бути представлені у формі проектів.

 Призначення інноваційного продукту: Розроблений інноваційний продукт спрямований на створення передумов забезпечення системного управління підприємством, формуванні збалансованої бізнес-системи, яка розкриває потенціал організації, формує правила гри в компанії, мотивує персонал на досягнення поставлених завдань, що сприяє довгостроковому розвитку підприємства. 

Сфера (галузь) застосування інноваційного продукту: Підприємства середнього бізнесу, керівники яких прагнуть побудувати системне управління, виявити нові можливості для розвитку, сформувати працюючу стратегію, яка буде втілена у бізнес-процеси та індикатори діяльності.

 Очікуваний корисний ефект для замовника: Технологія побудови системного управляємого бізнесу, що дозволить оптимізувати напрямів діяльності, ресурсів, що забезпечить фінансову ефективність компанії та стратегічну життєздатність.

 

 

Остання редакція: 10.11.13