Інститут управлінського консультування

План роботи ІУК на 2024 рік

 

 

Показники

Термін виконання

Відповідальний

 

Нормативні

 

1

Участь у виконанні прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації»

січень-березень

Верба В.А.

 

 

Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

2.1.

Участь у проєктах СMC-Ukraine в частині проведення професійного менторингу, супроводження виконання консалтингових проєктів в межах грантової підтримки німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

січень-грудень

Верба В.А.

 

 

2.2.Підготовка до міжнародної сертифікації за стандартами СМС ICMCI в межах реалізації менторської програми у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління (СMC-Ukraine). Участь у програмі ассесменту.січень-квітеньВерба В.А. 

3.

Підготовка  та отримання авторських свідоцтв на інтелектуальні продукти співробітників ІУК

Протягом року

Кизенко О.О., Гребешкова О.М.,

 

 

4.

Підготувати  статтю у виданнях з індексом цитування, що входять до наукометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Колектив авторів під науковим керівництвом проф.Верби В.А.

 

 

5

Публікації  статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

6.

Організувати та провести 3 публічні лекції та виступи, 2 дослідницькі семінари та 3 тренінги

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

7

Публікації   тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

Ініціативні

 

8.

Дослідницько-консалтинговий проект розвитку вітчизняних компаній. Розробка методології підготовки та реалізації навчальних консалтингових проєктів.

травень-грудень

Верба В.А.

 

 

9.

Акредитаційна програма з оцінки відповідності освітніх програм, результатів навчання випускників для отримання випускниками програм магістерського рівня професійного сертифікату Всеукраїнської асоціації консультантів з управління за рівнем Інтерм-консультант».

Протягом року

Верба В.А.

 

 

10

Організація і проведення засідань в рамках освітнього проекту «Практикум від професіоналів»

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

11

Налагодження партнерської взаємодії з провідними міжнародними та вітчизняними консалтинговими компаніями для реалізації дуального формату розвитку ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг» (рівень магістр) за спеціальністю 073 «Менеджмннт»

Січень-квітень

Співробітники ІУК

 

 

12

Запрошення керівників провідних українських підприємств та компаній в якості спікерів, модераторів проведення занять зі студентами МП «Менеджмент проектів і консалтинг» 

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

 

Остання редакція: 17.01.24