Інститут управлінського консультування

План роботи ІУК на 2021 рік

 

Показники

Термін виконання

Відповідальний

 

Нормативні

 

1

Участь у виконанні прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України»

протягом року

Верба В.А.

 

 

2.

Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

 

2.1.

Науково-треннінговий  проект зкомпанієюDiamondFMSBVщодовпровадження в навчальнийпроцеспрограмного продукту типу ВІ "DiamondFMS".

 

січень-грудень

Кизенко О.О.

 

 

3.

Міжнародні гранти, отримані науково-дослідними інститутами

-

-

 

 

4.

Підготовка  та отримання

 1 авторського свідоцтв на інтелектуальні продукти співробітників ІУК

Протягом року

Кизенко О.О., Гребешкова О.М.,

 

 

5.

Підготувати 2 статті у виданнях з індексом цитування, що входять до наукометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Колектив авторів під науковим керівництвом проф.Верби В.А.

 

 

6.

 

Підготувати  (у співавторстві) розділи у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Колектив авторів під науковим керівництвом проф.Верби В.А.

 

 

7

Публікації  статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

8.

Організувати та провести 3 публічні лекції та виступи, 2 дослідницькі семінари та 3 тренінги

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

9

Публікації   тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

Ініціативні

 

10.

Дослідницько-консалтинговий проектирозвитку вітчизняних компанії

травень-грудень

Верба В.А.

 

 

11.

Сертифікаційна програма з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління.

Протягом року

Верба В.А.

 

 

12

Організація і проведення засідань в рамках освітнього проекту «Практикум від професіоналів»

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

13

Співорганізатор Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті»

Січень-квітень

Кизенко О.О.

 

 

14

Запрошення керівників провідних українських підприємств та компаній в якості спікерів, модераторів проведення занять зі студентами МП «Менеджмент проектів і консалтинг» 

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

 

Остання редакція: 19.02.21