Інститут управлінського консультування

План роботи ІУК на 2022 рік

 

Показники

Термін виконання

Відповідальний

 

Нормативні

 

1

Участь у виконанні прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації»

протягом року

Верба В.А.

 

 

Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

2.1.

Участь у проєкті «Сприяння економічній участі вразливих груп населення, внутрішньо переміщеними особами в регіоні Азовського моря» в частині “Проведення професійного менторингу, супроводження виконання консалтингових проєктів розробки бізнес-планів для подальшого фінансування в межах грантової підтримки німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

 

січень-грудень

Верба В.А.

 

 

2.2. Підготовка до міжнародної сертифікації за стандартами СМС ICMCI в межах реалізації менторської програми упартнерстві з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління (СMC-Ukraine). Участь у програмі ассесменту. січень-квітень Верба В.А.  

2.3.

Проведення навчальної програми та консультування з розробки стратегії розвитку бізнес-об'єднань, консалтинговий супровід розробки проєктів грантової підтримки посилення членських бізнес-об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою для  Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством економіки України і за підтримки Швейцарії.

січень-вересень

Верба В.А.

 

 

3.

Підготовка  та отримання

 1 авторського свідоцтв на інтелектуальні продукти співробітників ІУК

Протягом року

Кизенко О.О., Гребешкова О.М.,

 

 

4. Підготовка методики діагностики ефективності діяльності підприємства, їїбізнес-моделі та спроможності до трансформації протягом року Верба В.А.  

5.

Підготувати 1 статтю у виданнях з індексом цитування, що входять до наукометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Колектив авторів під науковим керівництвом проф.Верби В.А.

 

 

6.

 

Підготувати  (у співавторстві) розділи у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Колектив авторів під науковим керівництвом проф.Верби В.А.

 

 

7

Публікації  статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

8.

Організувати та провести 3 публічні лекції та виступи, 2 дослідницькі семінари та 3 тренінги

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

9

Публікації   тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

протягом року

Співробітники ІУК

 

 

Ініціативні

 

10.

Дослідницько-консалтинговий проектирозвитку вітчизняних компаній. Розробка методології підготовки та реалізації навчальних консалтингових проєктів.

травень-грудень

Верба В.А.

 

 

11.

Акредитаційна програма з оцінки відповідності освітніх програм, результатів навчання випускників для отримання випускниками програм магістерського рівня професійного сертифікату Всеукраїнської асоціації консультантів з управління за рівнем Інтерм-консультант».

Протягом року

Верба В.А.

 

 

12

Організація і проведення засідань в рамках освітнього проекту «Практикум від професіоналів»

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

13

Налагодження партнерської взаємодії з провідними міжнародними та вітчизняними консалтинговими компаніями для реалізації дуального формату розвитку ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг» (рівень магістр) за спеціальністю 073 «Менеджмннт»

Січень-квітень

Співробітники ІУК

 

 

14

Запрошення керівників провідних українських підприємств та компаній в якості спікерів, модераторів проведення занять зі студентами МП «Менеджмент проектів і консалтинг» 

Протягом року

Співробітники ІУК

 

 

 

Остання редакція: 22.02.22