Інститут управлінського консультування

Студентам

 У червні 2013 році Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» пройшла акредитацію Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMC-Ukraine). Акредитація магістерської програми МПіК дає можливість її випускникам, що які мають середній бал не нижчі 80 балів за предметами спеціалізації, розділяють професійні стандарти та етичний кодекс консультантів з управління, активно залучалися до громадської діяльності IMC-Ukraine мають можливість отримати  сертифікат інтерна консультанта з управління.

 

Остання редакція: 22.01.16