Інститут управлінського консультування

Звіт за 2019-2020 рік