Інститут управлінського консультування

Звіт за 2016 рік

 

Критерій

Кількість та перелік виконаних робіт

1.

участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з Державного бюджету України

Підготовлений  проект прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», що подається для фінансування з Державного бюджету України

2.

ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

1.    Продовжується науково-тренінговий  проект з компанією Diamond FMS BV щодо впровадження в навчальний процес програмного продукту "Diamond FMS"

2.    Реалізовано освітній проект у співпраці з компанією «Промкабель електрика»

3.    Реалізовано тренінгово-консалтинговий проект у співпраці керівництвом компанії «DreamFamily» та продовжується дослідницький проект.

4.    Продовжується дослідницький проект співпраці з керівництвом компанії «DreamFamily»

5.    Реалізовано дослідницько-консалтинговий проект співпраці з керівництвом клініки «Феофанія»

6.    Реалізовано дослідницько-консалтинговий проект співпраці з керівництвом клініки «СК «Брокбізнес»

7.    Продовжується реалізація освітнього проекту «Практикум від професіоналів»

8.    Реалізовано міжнародний дослідницький проект «Крос-культурна взаємодія в бізнесі» (спільно із Університетом Онтаріо, Канада);

9.    Продовжується реалізація спільних сертифікаційних програм з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління 

10.             Реалізовано освітній проект  «Школа консультантів з управління» у партнерстві з «СМС Ukraine», программа "Консультант по управлению2.0"

11.             Підготовка і проведення IVбізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

3.

міжнародні гранти, отримані науково-дослідними інститутами

-

4.

кількість авторських свідоцтв на розроблення науково-дослідних інститутів та їх трансфер

Продовжується розробка наукового продукту "Методичне забезпечення впровадження програми "DiamondFMSв навчальний процес ВНЗ"для отримання 1 авторського свідоцтва

5.

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено фундаментальні та прикладні теми, зазначені в п.п.1 та 2

Виконувались дослідження та готуються до захисту 2 докторські дисертації

Михайленко О.Ф.Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності

Лозовик Ю.М.Економічний моніторинг  в управлінні діяльністю підприємства

6.

публікації статей у виданнях з індексом цитування, що входять до науковометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

За результатами  досліджень Інституту опубліковано 4 статті  (у виданнях, що входять до науковометричних баз даних, у т.ч.IndexCopernicusта ін.)

Верба В.А., Гребешкова О.М.,  Кизенко О.О., Малярчук О.Г., Алакозова П.Е.

7.

публікації монографій за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

1.            Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці.: колективна монографія / [за ред. проф..А.П.Наливайка, доц. О.М.Гребешкової]. – Київ: КНЕУ, 2016.

2.            Готується до друку колективна монографія «Управлінські інновації на підприємстві»

8.

публікації розділів у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

За результатами  досліджень Інституту опубліковано 10 статей у колективній монографії «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці», 2 статті у колективній монографії «Cost management in the enterprise under corporate social responsibility» Czestochowa University of Technology, Poland.

7

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено тематику фундаментальних та прикладних досліджень, зазначених в п.п.1 та 2

захищено 1 канд. дисертація

Паздрій В.Я. "Управління проактивною поведінкою підприємств"

Готуються до захисту 3 канд. дисертації

 

8.

публікації статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

Опубліковано 8 статей у фахових наукових виданнях України

Співробітники ІУК

9.

організовані науково-дослідними інститутами круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари та тренінги

Організувати та провести 1  панельна дискусія «МБФ «Наука - бізнес - освіта: стратегічне партнерство, 6 дослідницькі семінари («Економічне обґрунтування управлінських рішень» з фінансовим директором ТОВ «Промкабель-Електрика») та 4 тренінги («Практикум від професіоналів»)

10.

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться за кордоном, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

 

2 (Кизенко О.О., Гребешкова О.М.)

11.

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

 

8 (Співробітники ІУК)

 

Остання редакція: 23.01.18