Інститут управлінського консультування

Звіт за 2017 рік

 

Критерій

Кількість та перелік виконаних робіт

1.

участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з Державного бюджету України

Підготовлений  проект прикладного дослідження «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», що подається для фінансування з Державного бюджету України

2.

ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

1.    Реалізовано консалтинговий проект для «ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА «ДАМУ» (Республіка Казахстан)  з розробки Методики проведення діагностики компаній, що мають експортний потенціал, проведення навчання консультантів та виконання пілотних проектів з метою діагностики підприємств та розробки Дорожніх карт їх розвитку.

2.    Участь у розробці Національних стандартів ДСТУ ISO 20700:2017 (ISO 20700:2017, IDT)  «Директиви для послуг управлінського консультування»

3.    Продовжується науково-тренінговий  проект з компанією Diamond FMS BV щодо впровадження в навчальний процес програмного продукту "Diamond FMS"

4.    Реалізовано дослідницько-консалтинговий проект співпраці з ВТК «КРОНАС»

5.    Продовжується дослідницький проект з проблематики управління витратами у медичному бізнесі.

6.    Реалізовано дослідницько-консалтинговий проекту для клінічної лікарні «Феофанія»

7.    Продовжується дослідницький проект співпраці з керівництвом компанії «Dream Family»

8.    Реалізовано дослідницько-консалтинговий проект співпраці з керівництвом клініки «СК «Брокбізнес»

9.    Продовжується реалізація освітнього проекту «Практикум від професіоналів»

10.             Продовжується реалізація спільних сертифікаційних програм з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління 

11.             Реалізовано освітній проект  «Школа консультантів з управління» у партнерстві з «СМС Ukraine», программа "Консультант по управлению 2.0"

12.             Підготовка і проведення V бізнес-форуму «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство»

13.             Підготовка і проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: підприємницький контекст»

3.

міжнародні гранти, отримані науково-дослідними інститутами

-

4.

кількість авторських свідоцтв на розроблення науково-дослідних інститутів та їх трансфер

Продовжується розробка наукового продукту "Методичне забезпечення впровадження програми "Diamond FMS в навчальний процес ВНЗ" для отримання 1 авторського свідоцтва

5.

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено фундаментальні та прикладні теми, зазначені в п.п.1 та 2

Виконувались дослідження та готуються до захисту 3 докторські дисертації

Михайленко О.Ф. Стратегічне управління підприємством в умовах кросрівневої координації економічної діяльності

Лозовик Ю.М. Економічний моніторинг  в управлінні діяльністю підприємства

Кизенко О.О. Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в контексті конвергенції управлінських технологій

6.

публікації статей у виданнях з індексом цитування, що входять до науковометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

За результатами  досліджень Інституту опубліковано 4 статті  (у виданнях, що входять до науковометричних баз даних, у т.ч. IndexCopernicus та ін.)

 

7.

публікації монографій за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

1.            Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці.: колективна монографія / [за ред. проф..А.П.Наливайка, доц. О.М.Гребешкової]. – Київ: КНЕУ, 2017.

2.            Готується до друку колективна монографія «Управлінські інновації на підприємстві»

8.

публікації розділів у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

За результатами  досліджень Інституту опубліковано 11 статей у колективній монографії «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці», 1 стаття у колективній монографії «Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends»

9.

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено тематику фундаментальних та прикладних досліджень, зазначених в п.п.1 та 2

захищено 1 канд. дисертація

Саричев Д.О. « Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві»

Готуються до захисту 3 канд. дисертації

10.

публікації статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

Опубліковано 5 статті у фахових наукових виданнях України

11.

організовані науково-дослідними інститутами круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари та тренінги

Організовано 6 публічні лекції та виступи, 2 круглі столи, 3 дослідницьких семінарів.

12.

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться за кордоном, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

 

1

13.

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

 

9

 

Остання редакція: 23.01.18