Інститут управлінського консультування

Тренінги

Тренінг «Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з консолідаціє в BAS: УНФ


Тренінговий продукт спрямований на удосконалення міжфункціональних управлінських процесів на підприємстві, які об’єднані у відповідні бізнес-процеси.

Тренінг дозволяє комплексно дослідити діяльність підприємства як об’єкту управління, виокремити в ньому основні та допоміжні бізнес-процеси та отримати навички їх раціоналізації для економічної системи. Таким чином, наявність цілісної інформаційної моделі створює необхідні передумови для формування відповідних компетенцій в управлінні господарськими системами на основі бізнес-процесів і підвищує їх ефективність.

Для досягнення цілей тренінгу використовується поєднання методики бізнес-моделювання господарських операцій (як наслідків управлінських рішень різного рівня в реальному режимі часу під час тренінгу) в середовищі бізнес-симуляції «Sigam-Market» та їх відображення в системі управлінського обліку підприємства BAS: УНФ (програмні продукти сімейства BAS використовуються на більшості вітчизняних підприємств, вони є типовими за своєю структурою і інтерфейсом, тому вибір конфігурації саме УНФ не є обмежувальним фактором).

Результатом співпраці з клієнтською організацією є розуміння системності у прийнятті управлінських рішень і їх наслідків на основі комплексної інформаційної системи підприємства, яка аналізується через систему відповідних індикаторів бізнесу (КРІ).

Призначення інноваційного продукту: Розроблений інноваційний продукт спрямований на посилення компетенцій щодо комплексного уявлення про механізм взаємодії різних складових елементів (бізнес-процесів) підприємства та навичок як аналітика та організатора виконання основних функцій управління бізнес-процесами підприємства: загальне керівництво, управління маркетингом і збутом, управління запасами та постачанням, управління виробництвом, управління фінансами підприємства

Сфера (галузь) застосування інноваційного продукту: Підприємства IT – сфери, що розробляють ERP – системи для підприємств, керівники промислових підприємств, що впроваджують ці системи на етапі розробки технічного завдання.

Категорія споживачів інноваційного продукту: Керівники, менеджери підприємств малого і середнього бізнесу, які прагнуть посилити свої компетенції у прийнятті управлінських рішень

Очікуваний корисний ефект для замовника:  Якісне оволодіння навичками щодо комплексного механізму взаємодії різних бізнес-процесів підприємства з та можливостей щодо їх відображення через контрольні індикатори (КРІ) на різних рівнях управління, використання цієї інформації в процесі управління

Остання редакція: 22.02.22