Інститут управлінського консультування

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ14 Лютого 2019р.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ БЮДЖЕТУВАННЯ. Тренінг.

Цільова аудиторія: спеціалісти фінансово-економічного, планово-економічного відділів, головні бухгалтери, бухгалтери-аналітики

Бізнес-тренер Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Програма

-          Управління вартістю виробничих операцій та їх відображення в операційних бюджетах підприємства

-          Особливості калькулювання та основні параметри облікової політики.

-          Показники системи бухгалтерського обліку та їх кореляція з системою бюджетування

-          Вплив виробничої собівартості на параметри беззбитковості бізнесу (методика CVP-аналізу) та формування продуктової стратегії.

Можливі формати інформаційного наповнення тренінгу:

-          Замовник тренінгу обирає одну з трьох специфікацій бізнесу, по відношенню до якої розглядаються питання програми тренінгу: індивідуальне (проектне) виробництво; серійне виробництво; масове виробництво.

Результат: Сформувати навички управління вартістю виробничих операцій і процесів, розрахунку показників собівартості та їх відображення в системі бюджетування компанії

Тривалість: 8 годин

Мова за вибором замовника: українська, російська