Інститут управлінського консультування

Науково-дослідна тема «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України»21 Січня 2021р.

НДІ управлінського консультування відкриває ініціативну тему НДР: «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», науковий керівник: директор Інституту управлінського консультування, д.е.н., професор Верба В.А.Термін виконання: з 2013р. по 2021р. Тема є перехідною з 2013 року.

Вона є складовою комплексного дослідження розвитку управлінських технологій на вітчизняних підприємствах. Наукові результати: розроблено методичні і практичні рекомендації щодо впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток на основі дослідження методів створення і впровадження управлінських інновацій на підприємствах. За результатами аналітичних досліджень розроблено методичні та практичні рекомендації щодо адаптації структурних й процесних змін в організаціях різних бізнес-профілів, що дозволять виявляти проблемні зони функціонування і розвитку українських підприємств, визначати потенціал і вектори їх розвитку,  формувати систему управління розвитком, розробляти і реалізовувати проекти розвитку з метою впровадження сучасних управлінських технологій. Розроблено методичні положення діагностування ефективності бізнес-моделей підприємств, аналізу потенціалу їх розвитку та сформовані рекомендації щодо підготовки  і впровадження проектів трансформацій бізнес-організацій.