Інститут управлінського консультування

Науково-дослідна тема «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації»30 Червня 2022р.

НДІ управлінського консультування виконує ініціативну тему НДР: «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації», науковий керівник: директор Інституту управлінського консультування, д.е.н., професор Верба В.А.Термін виконання: з 2021р. по 2023р. Тема логічно продовжує дослідження розвитку управлінських технологій в Україні, які ІУК проводить в медах своєї дослідницької роботи з 2013 року.

Вона є складовою комплексного дослідження розвитку управлінських технологій на вітчизняних підприємствах. Наукові результати: розроблено методичні і практичні рекомендації щодо впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток на основі дослідження методів створення і впровадження управлінських інновацій на підприємствах. За результатами аналітичних досліджень розроблено методичні та практичні рекомендації щодо адаптації структурних й процесних змін в організаціях різних бізнес-профілів, що дозволять виявляти проблемні зони функціонування і розвитку українських підприємств, визначати потенціал і вектори їх розвитку,  формувати систему управління розвитком, розробляти і реалізовувати проекти розвитку з метою впровадження сучасних управлінських технологій. Розроблено методичні положення діагностування ефективності бізнес-моделей підприємств, аналізу потенціалу їх розвитку та сформовані рекомендації щодо підготовки  і впровадження проектів трансформацій бізнес-організацій.