Інститут управлінського консультування

Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті14 Травня 2015р.

14–15 травня 2015 року в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулась VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті».

Директор Інституту управлінського консультування КНЕУ д.е.н., професор Верба В.А. представила на пленарному засіданні доповідь на тему "Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії".

Кизенко О.О., к.е.н, доцент представила доповідь на тему "Ключові індикатори ефективності ресторану:стратегічний контекст"