Інститут управлінського консультування

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» 18 - 21 лютого 2014 р.21 Лютого 2014р.

Партнери

Інститутом управлінського консультування у партнерстві з Навчально-тренінговим центром економіки та управління підприємствами і кафедрою стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування»

Матеріали конференції, резолюція та звіт-презентація про її результати розміщені на  порталі конференцій кафедри стратегії підприємств КНЕУ.

Читати тези  Кизенко Олени Олександрівни