Інститут управлінського консультування

Інститут управлінського консультування

Вероніка Верба,

директор Інституту управлінського консультування КНЕУ


За умов становлення знаннєвої  економіки управлінське консультування стає її провідним інфраструктурним інститутом, інтелектуальною платформою створення і впровадження управлінських інновацій, каталізатором процесів розвитку економічних систем макро- і мікрорівня.

Відповідно до цих завдань в КНЕУ створено Інститут управлінського консультування, метою якого є проведення наукових досліджень та розробок у сфері управлінського консультування, виконання дослідницьких, навчальних і консалтингових проектів, пошук сучасних форм консалтингової підтримки розвитку економічних систем та поглиблення фахової підготовки магістрів, розвиваючи пріоритетні напрями економічної науки та освіти.